Scheveningen 1900 200x150 Internationale Sporttentoonstelling Wilhelmina en Emma bezoeken sportexpo in Scheveningen 1

Internationale Sporttentoonstelling 1892

Scheveningen 1900 300x200Scheveningen rond 1900
De relatie tussen het Nederlands koningshuis en de georganiseerde sport gaat heel ver terug. Het begon tijdens de ambtsperiode van koningin Wilhelmina, toen de sport hier een enorme ontwikkeling doormaakte. Zo kende Nederland aan het begin van Wilhelmina’s ambtsperiode in 1898 nog geen Olympische beweging, waar een halve eeuw later, toen Juliana het overnam, Fanny Blankers-Koen vier gouden Olympische medailles won. In 1898 kende Nederland nog geen nationaal stadion, waar een halve eeuw later het Olympisch Stadion in Amsterdam alweer zijn twintigjarige bestaan vierde.

Wilhelmina groeide hierin mee, waarbij ze aanvankelijk werd gesteund door haar moeder, koningin-regentes Emma. Als tienjarig meisje werd Wilhelmina namelijk al tot het hoogste nationale ambt veroordeeld door de dood van Willem III, zodat ze tot aan haar achttiende jaar werd begeleid door Emma. Zo had Nederland van 1890 tot en met 1898 twee vorstinnen, die vaak gezamenlijk een bezoek brachten aan nationale gebeurtenissen.

Hierbij zaten de nodige sportevenementen, zoals de Internationale Sporttentoonstelling in Scheveningen in de zomer van 1892. Emma verbond zich als beschermvrouw aan deze expositie, waar ons land voor de eerste keer op grote schaal kennismaakte met sport. Al twintig jaar vóór de officiële oprichting van het NOC liepen 600.000 betalende bezoekers door de hoofdingang, waarboven de tekst ‘Leve koningin Wilhelmina!’ hing. De Internationale Sporttentoonstelling was daarmee een zaak met nationale uitstraling, onderstreepte luitenant-generaal jhr. G. M. Verspyck namens de koningin-regentes: “Zij stelt het hoogste belang in uwe tentoonstelling.”

Daarom had het Koninklijk Huis een bijdrage geleverd aan de expositie, waarbij de definitie van sport overigens niet al te streng werd genomen. Het ging hierbij om schilderijen over de uitvoering van grote nationale werken als het Noordzeekanaal, waarop later kon worden geroeid en gezeild. Elders werd de ontwikkeling van de spoorwegen getoond, die losjes werd gekoppeld aan het hoofdonderwerp van de expositie: ‘Dit alles behoort dus tot de stoomsport.’

Niet alles was zo gekunsteld, want in de koninklijke hoek was er ook speciale aandacht voor prins Alexander der Nederlanden (1818-1848), die werd omschreven als “sportsman, jager en ruiter”. En er was aandacht voor gymnastiek en de rij- en africhtingskunst, die goed waren voor de volksweerbaarheid.

Het absolute hoogtepunt was de komst van de twee vorstinnen zelf. “Van alle spitsen van het gebouw der Sporttentoonstelling te Scheveningen wapperen hedenochtend de vlaggen vroolijker dan ooit daar zij het hooge bezoek der beide koninginnen aankondigen.”

Sport, vaderland en koningshuis vonden elkaar zo in 1892 als nationale drie-eenheid.

Bron:
  • Jurryt van de Vooren, 100 jaar Nederland op de Olympische Spelen (Arko Sports Media 2012)
  • Foto: Apic/Getty Images

Reageer op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie
Deel dit via:

#Sporthistorie